Социално значим тийм билдинг

   Основната задача на тийм билдинга е подобряване на комуникацията между служителите и постигане на по-добра работа в екип, мотивация и приятна работна среда. “ПАРТИ БИЛДИНГ” ООД предлага на своите клиенти и цялостна организация на социално значим тийм билдинг в София, страната и чужбина. Част от основните дейности са:

 • облагородяване и залесяване на терен
 • изграждане на детска площадка
 • среща с деца от дом за сираци или в неравностойно положение
 • помощ за възрастни хора и хора с увреждания
 • изграждане на беседки, пейки и маси

 •    Социално значимият тийм билдинг допринася и за по-ефективната публична комуникация на фирмата:

 • реклама и PR отразяване
 • увеличаване на доверието и съпричастността към фирмата от обществото
 • увеличаване на доверието и съпричастността към фирмата от служителите й
 • повишаване на ентусиазма сред служителите
 • подобряване на работната среда
 • подобряване на комуникацията между служителите