Приключенски тийм билдинг

   Приключенският тийм билдинг има за цел от една страна сплотяване на екипа чрез преживяване и подобряване на комуникацията между отделните служители, а от друга страна помага за намаляване на стреса на работното място и предотвратяване на конфликти между служителите. Приключенският тийм билдинг включва разнообразни елементи:

 • провеждане на открито – планина, парк, поляна, градина, море, река, езеро, язовир, на яхта
 • провеждане на закрито – в зала
 • комбиниране на приключенски и креативни елементи
 • състезателни елементи
 • работа в екип
 • стратегически еленти
 • забавни елементи

 •   Приключенският тийм билдинг помага за:

 • подобряване на комуникацията между служителите
 • сплотяване  на екипа
 • по-бързо включване на нови членове в екипа
 • анализ на екипа: лидерство, роли, динамика, проблеми
 • мотивация на служителите
 • изграждане на доверие