Креативен тийм билдинг

   Креатиният тийм билдинг е много подходящ за подобряване на комуникацията между служителите, работата в екип и развитието на таланти. Също така той е много подходящ за служители, за които активните тийм билдинг игри не са подходящи. В креативния тийм билдинг могат да се включват:

 • елементи за работа в екип
 • конкуретни и състезателни елементи
 • творчески елементи
 • стратегически елементи
 • забавни елементи
 • комбинация с активни елементи

 • Креативният тийм билдинг спомага за:

 • работа в екип
 • взимане на екипно решение
 • подобряване на комуникацията между служителите
 • управление на време и ресурси
 • разпределяне на задачите и ролите
 • анализ на екипа
 • повишаване на доверието