Забавен тийм билдинг

   Забавният тийм билдинг може да включва много и разнообразни елементи в зависимост от желанията и целите на фирмата. Той може да се използва с цел:

  • сплотяване на екипа
  • намаляване на работния стрес
  • разрешаване на конфликти между служителите
  • подобряване на работната среда
  • зареждане на служителите с положителни емоции

  •    Но също така, забавният тийм билдинг чрез комбинацията на различни елемнти и анализ, може да се използва с цел:

  • развитие на таланти
  • стимулиране на екипа
  • подробен анализ на екипа: лидерство, екипни роли, групова динамика, проблеми в екипа