Тийм билдинг

Понятието "тийм билдинг" и това, което стои зад него може да наречем философия на работното място. При нея работниците и служителите се разглеждат като едно цяло (един отбор), а не като отделни единици, самостоятелно функциониращи. Именно това е идеята на мероприятието – изграждане на здрави професионални отношения, изграждане на екип, сплотеност и целенасоченост на аудиторията към постигане на общата цел.

Сравнително модерна за България концепция, тя намира много привърженици в корпоративния бранш. Не само в големите, чуждестранни фирми с международно влияние и възгледи, но и на национално ниво сред малки и средни предприятия.

Тийм билдингът е хубаво средство да се запълнят някои липсващи в комуникацията и взаимоотношенията между хората елементи. Помага да се изяснят някои въпроси, а крайната цел е организационно-мотивационна. Изграждането на сплотен екип, който умее качествено да работи в сътрудничество и положителна комуникация е мечта за всеки ръководител.

Агенция "ПАРТИ БИЛДИНГ" ООД предлага организирането и провеждане на различни тийм билдинг дейности:

  • Със социална насоченост;
  • Креативен тийм билдинг;
  • Семеен или спортен тийм билдинг;
  • Забавен или екстремен;

  • Свържете се с нас за повече подробности. Тази сфера позволява гъвкавост и оригиналност на идеи и решения.