PR и реклама

   За постигането на желаната от Вас цел, е необходимо компанията Ви да има обществена подкрепа. Тя се постига чрез популярност на събитията, които правите и правилно отразяване на целите Ви. „ПАРТИ БИЛДИНГ” ООД може да Ви помогне в популяризирането на Вашите събития:

  • PR отразяване на събитието
  • отразяване  в медиите
  • реклама
  • осигуряване на спонсорство и присъствие на известни личности
  • изготвяне, дизайн и печат на рекламни материали
  • изготвяне, дизайн и печат на покани
  • електронни материали и покани
  • нестандартни решения за материалите и поканите
  • рекламни пана и банери
  • цялостен брандинг